Menu

เราไม่ทิ้งกัน ยื่นอุทธรณ์ ขอทบทวนสิทธิ์ให้คนตกเกณฑ์ขอ 5,000 บาท

0 Comments


เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ผู้ตกเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ได้ ด้วยการเปิดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 20 เม.ย. นี้ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิ์ถึงเงินเยียวยา 5,000 บาท

กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 63)

จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยการใช้ปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ (20 เม.ย. 63) เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้น ได้แก่ เอกสารและรูปถ่ายสำหรับยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ ภาพถ่ายสถานประกอบการ ร้านค้า รูปถ่ายตนเอง บัตรประชาชน สัญญาเช่าร้าน ที่ทำงาน ตามอาชีพที่ลงทะเบียนไว้

จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลตามรายจังหวัด และจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย

ทบทวนสิทธิ์ให้คนตกเกณฑ์ขอ 5,000 บาท

 

Tags: , , ,