กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ออกวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 2565

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกรกฎาคม 2565

  • เงินออกวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,348,547 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,482,642,400 บาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆ